Terapeutický výcvik

 

PŘIHLÁŠKA NA VÝBĚROVÉ SETKÁNÍ DO KOMPLEXNÍHO

5,5 LETÉHO PROGRAMU V PSYCHOTERAPII – LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE

 

Vzdělávání 5,5 letého komplexního programu v psychoterapii – logoterapii a EA proběhne v období od prosince 2022 do června 2028.

 

Zájemci budou na výběrové setkání pozváni na základě včas vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku 900,- Kč na číslo bankovního účtu: 1008415053/0800. Do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení. Poplatek za výběrové setkání je třeba zaplatit do 1. 8. 2022.

 

Bližší informace:

Nová, v pořadí 10. skupina komplexního 5,5 letého programu v psychoterapii –logoterapii a EA je schválena pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP v gesci IPVZ.

Výcvikové programy schválené Českou psychoterapeutickou společností v současné době v gesci IPVZ jsou určeny zejména pro psychology a lékaře klinických oborů zařazených do předatestačního vzdělávání nebo pro odborníky, kteří již složili atestační zkoušku.

Na výběrové setkání se mohou také přihlásit absolventi magisterských oborů z těch pomáhajících profesí, jejichž důležitou součástí je praktické užití logoterapie a existenciální analýzy (např. školní a poradenští psychologové, sociální pracovníci, teologové).

Minimální dosažený věk při zahájení výcviku je 25 let.

 

Garantkou programu je PhDr. Martina Kosová.

 

Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Lubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka, Mgr. Jana Strnádková, Mgr. Martina Kupky, Ph.D. (ve schvalovacím procesu).

 

Organizační zajištění: IPIPAPP, J. Glazarové 354/9e, Olomouc 779 00

 

Celkový počet hodin: 775

 

Cena za jednu výukovou hodinu ve skupině činí: 200,- Kč

 

Cena za jeden výukový blok /25 hodin/ činí: 5 000,- Kč.

 

Cena se v následných letech může upravovat k 1.1. každého kalendářního roku o meziroční inflaci podle údaje ČSÚ z prosince předchozího kalendářního roku.

Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 2. 9. a 3. 9. 2022 od 10,00 do 16,30 hod v Duchovním centru, Vranov u Brna 7.

 

Termín zahájení skupiny je stanoven na: 1.-3. 12. 2022 v DC, Vranov u Brna 7.

 

en výběrového setkání bude každému zájemci sdělen emailem do 15. 8. 2022.

 

Přihlášení je možné do 25. 7. 2022 do 23,45 hod. Po přihlášení přes online přihlášku Vám do několika dní bude zaslán potvrzující email o vašem přihlášení.

 

Na výběrové setkání si vezměte s sebou svůj osobní životopis, přezůvky a psací potřeby.

 

V ceně za výběrové řízení je hrazen oběd.

Podrobný popis vzdělávání je popsán ve Smlouvě, včetně podmínek k jeho úspěšnému ukončení.

 

Online – přihláška: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/prihlaska-na-vyberove-rizeni-2-2//

 

Obchodní podmínky: http://www.ipipapp.cz/files/op.pdf

 

Přílohy :

Smlouva o účasti.pdf

Příloha 1 rozvrh témat.pdf

Příloha 2 Seznam literatury.pdf

Příloha 3 Profil absolventa výcviku.pdf

 

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky