O společnosti

 

Ipipapp

 

Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství vznikal počátkem 90. let minulého století, nejdříve v hlavách a diskusích hlavních protagonistů, mezi kterými byli Svatopluk Morávek, Ivo Plaňava, Zdeněk Rieger, Stanislav Kratochvíl, Karel Balcar, Vladimír Řehan a jistou dobu i Mirko Frýba.

 

V roce 1992 byl pak ustaven jako Sdružení, což byla postačující právní forma a začal nabízet zprvu dílčí výcviky v psychoterapeutických dovednostech. Základní a zásadní ideou byla otevřenost integraci různorodých terapeutických postup s jediným požadavkem na jejich serióznost. Výcviková nabídka se rozrůstala a diverzifikovala, po určité době byl otevřen dlouhodobý komunitní výcvik splňující všechna požadovaná kriteria.

 

V roce 1995 bylo vzhledem k nárůstu organizačních a ekonomických souvislostí a požadavků třeba změnit právní formu na společnost s ručením omezeným, podílníky byli Morávek, Plaňava, Rieger, Řehan a Řehanová, která zabezpečovala technický chod. Po jejím úmrtí roku 2005 bylo nutné redukovat rozsah nabídky tak, aby byl organizačně zvladatelný vedle hlavní práce jednoho člena. Také se změnila situace- zatímco v roce 1992 jsme na Moravě byli téměř jediní, tak 2005 již existovaly až desítky výcvikových institutů. Proto jsme v posledních letech změnili vše tak, že dominantní rolí je organizace a záštita výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.

 

IPIPAPP pořádá odborné konference a semináře zaměřené na logoterapeutická témata.

Obchodní podmínky

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky